Rood kwik, de stof

Wat is Rood kwik?

Rood kwik is een chemische stof die met vele mysteriën is omgeven. Rood kwik zou ook de symbolische naam kunnen zijn van het gevaar dat uitgaat van de Sovjetwetenschappers die hun diensten verkopen aan kwaadwillende landen. Rood als in communistisch, en kwik als in een gevaarlijke vloed die zich over de wereld verspreidt.
Rood kwik(zilver) of Red mercury (Russisch: красная ртуть) is een substantie, waarvan het bestaan nog nooit is aangetoond, maar waarvan sinds eind jaren ’80 verhalen rondgaan dat het een zeer explosief materiaal zou zijn. De piek van deze verhalen lag rond 1992.

Samenstelling rood kwik

In theorie makkelijk te maken...
In theorie makkelijk te maken…

Er gaan verschillende verhalen rond over de samenstelling van rood kwik. Volgens sommigen zou het een codenaam zijn voor hoog verrijkt uranium of plutonium, maar de meeste verhalen gaan ervan uit dat het zou gaan om het kwikantimoonoxide Hg2Sb2O7, dat door blootstelling aan radioactieve straling in een kernreactor in een bijzondere aggregatietoestand is gebracht, waardoor het in een roodgekleurde gel met een zeer hoge soortelijke massa zou zijn getransformeerd. Deze substantie zou in chemisch opzicht metastabiel zijn en een conventioneel explosief van ongekende kracht vormen. De explosieve kracht van rood kwik zou zo groot zijn dat het als ‘lont’ zou kunnen dienen om een kleine hoeveelheid tritium tot kernfusie te brengen. Dit zou de mogelijkheid openen tot het fabriceren van een waterstofbom of neutronenbom van zakformaat.

Rood kwik als hoax

Na de arrestatie van een aantal personen in Engeland in september 2004 op verdenking van een poging tot aankoop van een kilo rood kwikzilver voor £ 300,000, verklaarde een zegsman van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) dat de rood kwik niet bestaat. Ook andere deskundigen, zowel in het Westen als Rusland, doen de verhalen rond rood kwikzilver af als een hoax en stellen dat het een bijnaam is van kwikoxide.
Nu en dan wordt op internet door oplichters of grappenmakers een partij ‘rood kwik’ te koop aangeboden, meestal met een zeer vage omschrijving.

Maar genoeg over chemie! Denk vooral niet dat Rood kwik een scheikundeboek is, integendeel! Het gaat vooral over de chemie tussen mensen en de afgronden van de menselijke geest. De term rood kwik komt slechts eenmaal in het boek voor!

Meer over rood kwik

  • Wikipedia
  • Op het net is veel te vinden wanneer je zoekt op ‘rood kwik’ of ‘red mercury’